Skip to content

โคโรนาไวรัส

ในมุมแย่ ๆ แต่โคโรนาไวรัสก็สามารถเปลี่ยน 10 ชีวิตประจำวันได้

ในมุมแย่ ๆ แต่โคโรนาไวรัสก็สามารถเปลี่ยน 10 ชีวิตประจำวันได้

  • by

คุณทราบดีว่าสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสนั้นดูรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ในเหตุการณ์แบบนี้นอกจากเราได้เห็นการตื่นตัวของทุก ๆ ฝ่ายทุกประเทศแล้ว เราก็ยังได้เห็นเรื่องที่ทำให้พฤติกรรมของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

วันนี้เราได้รวบรวมกิจกรรมที่คนเราได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส แล้วทำให้เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคย ๆ ทำมาก่อนหน้านี้ (แม้ว่าบางอย่างคุณทำประจำแต่คนอื่นไม่ได้ทำก็หันมาทำตามกัน)

Read More »ในมุมแย่ ๆ แต่โคโรนาไวรัสก็สามารถเปลี่ยน 10 ชีวิตประจำวันได้