Skip to content

วิธีการป้องกันโควิด-19

10 กิจกรรมที่คุณทำได้ในบ้านระหว่างการกักตัวป้องกันโควิด-19

8 กิจกรรมที่คุณทำได้ในบ้านระหว่างการกักตัวป้องกันโควิด-19

ในสถานการณ์ที่ไวรัสระบาดโควิด-19 ลุกลามประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันนี้ เราทุกคนมีส่วนช่วยให้การแพร่ระบาดหยุดลงได้ แล้ววิธีการป้องกันโควิด-19 จะต้องทำอย่างไร การอยู่ในบ้านโดยไม่ออกไปไหนนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราทราบกันดีว่าน่าจะเป็นส่ิงที่ดีที่สุดที่ทุกคนสามารถทำได้ในตอนนี้ 

Read More »8 กิจกรรมที่คุณทำได้ในบ้านระหว่างการกักตัวป้องกันโควิด-19